STOP ALERGIJAMA - Prirodni lek i imunostimulator - SPIRULINA u ishrani pasa i mačaka

Spirulina u ishrani pasa i mačaka

Spirulina je mikroskopska plavo zelena alga u obliku spirale. Prirodno živi u slatkim alkalnim jezerima. Gaji se u industrijske svrhe. Smatra se superhranom jer pretstavlja najkompletniji izvor hranljivih supstanci.

Koncentracije hranljivih materija u spirulini su veće od onih u bilo kojoj drugoj hrani, biljkama, voću, povrću, semenkama.

Spirulina je jedan od najbogatijih izvora biljnih proteina (oko 63% proteina) 3-4 puta više od govedine i 5 puta više od jaja. Ovi proteini su biološki kompletni jer sadrže sve esencijalne i ne-esencijalne amino kiseline.

Spirulina, izmedju ostalog, sadrži:

 • Retku esencijalnu masnu kiselinu GLA - gamma-linolenic acid - koja je poznata po svojim anti inflamatornim svojstvima.
 • Masne kiseline Omegu 3, 6 i 9. posebno je bogata sa Omega -3.
 • Visok procenat bio-razgradivog gvoždja.
 • Bogata je hlorofilom, koji pomaže izbacivanju toksina i podstiče imuni sistem.
 • Visok procenat kalcijuma, 26 puta više od mleka,
 •  vitamine B-1(thiamine), B-2 (riboflavin), B-3(nicotinamide), B-6 (pyridoxine), B-9 (folic acid), vitamin C, vitamin D, vitamin A i vitamin E. Mnoge minerale - kalijum, calcium, chromium, bakar, gvoždje, magnesium,  manganese, phosphorus, selenium, sodium i zinc. Zdravstveno korisne bio razgradive pigmente.

Brojne naučne sudije su potvrdile da spirulina:

 • Povećava otpornost na bolesti - moćan je imunostimulator.
 • Suzbija demodex canis - demodicosu pasa
 • Umanjuje ili potpuno suzbija alergijske reakcije (alergija na buve, alergije na hranu).
 • Ima anti inflamatorno dejstvo.
 • Pomaže u detoksikaciji organizma.
 • Ima sposobnost da vezuje teške metale iz tela te pomaže u njihovom odstranjivanju.
 • Vezuje radioaktivne izotope te pomaže u oslobadjanju od istih.
 • Poboljšava zdravlje gastro-intestinalnog sistema.
 • Smanjuje pojavu kancera (kod nekih tipova kancera kao što je kancer mlečnih žlezda kod mačaka, dovodi i do povlačenja)
 • Sprečava razvoj patogenih crevnih bakterija kao što su esherihia coli i candida.

Spirulina u ishrani

Spirulina sadrži jedinstvene phytonutriente kao što phycocyanin, polysaccharide i sulfolipide koji snažno utiču na poboljšanje imuniteta, smanjujući rizik od infekcije, kancera, alergija i autoimunih bolesti.

Bogata je chlorophyll-om koji je moćan "čistač" ćelija te pospešuje izbacivanje štetnih materija iz organizma.Teških metala, radioaktivnih izotopa, i drugih toksičnih materija.

Spirulina - imunostimulator

Čak i male količine spiruline pomažu balansiranju i stabilizaciji imunog sistema, te "popravci" oštećenih DNA ćelija.

Najnovija naučna istraživanja pokazuju da spirulina podstiče stvaranje novih krvnih ćelija - stem ćelija koštane srži, makrofaga, T-ćelija i ćelija "ubica", ćelija slezine i timusa.

Deluje na povećano stvaranje makrofaga koje imaju važnu ulogu u uništavanju infektivnih agenasa.

Spirulina - zdravlje digestivnog trakta

Zdrava crevna flora je uslov dobrog zdravlja i potpune apsorpcije hranljivih materija iz hrane.

Istraživanja su pokazala da spirulina sprečava razvoj crevnih patogenih bakterija i gljivica, kao što su ešerihija coli i candida, a podstiče korisnu floru  lactobacillus i bifidobacteria.

Spirulina - detoksikacija organizma i prirodna reparacija ćelija

Istraživanja radjena u Japanu potvrdila su da spirulina znatno smanjuje oštećenje bubrega koje nastaje kao posledica trovanja teškim metalima, živom i lekovima.

Čak 7 puta povećava sposobnost detoksikacije, odnosno izbacivanja toksina iz bubrega.

Spirulina se pokazala izuzetna u borbi protiv svih tipova alergijskih reakcija, čak i u slučaju radijacijske bolesti.

1994 Ruski Patent nagradjen je za primenu spiruline u medicinske svrhe kod dece ozračene u Černobilu.

270 dece pogodjene katastrofom u Černobilu konzumiranjem 5 grama spiruline dnevno tokom  45 dana smanjilo je radionukleide za  50%, i normalizovalo alergijsku senzitivnost.

Spirulina - u prevenciji i treatmanu kancera

Plavo zelena boja spiruline je glavni izvor njenih anti kancerskih svojstava.

Plavi pigment phycocyanin je biliprotein koji sprečava razmnožavanje kanceroznih ćelija. 

Polisaharidi spiruline podstiču prirodnu reparaciju oštećenog genetskog materijala nastalog usled delovanja toksina ili radijacije.

Istraživanje obavljeno u Državnom Univerzitetu Oregona pokazalo je da su životinje koje su predhodno dobijale suplemente hlorofila, nakon izlaganja jakim izazivačima kancera, razvile manji broj tumora od životinja koje nisu dobijale suplement. Smatra se da hlorofil smanjuje rizik od tumora kože, stomaka, jetre i creva.

Spirulina - u borbi protiv alergija na buve pasa i mačaka

Spirulina ima jako anti-alergijsko dejstvo.

Pokazala se veoma efikasnom u smanjenju hipersenzitivnosti na odredjene agense, alergijske reakcije na buve i druge alergene kod pasa i mačaka.

Spirulina u terapiji Demodicose pasa

Naučne studije na psima obolelim od demodicose pokazale su 100% povlačenje kliničkih simptoma bolesti u roku od 52 dana u proseku, kao i parazitološko izlečenje u roku od 70±5dana, bez povratka bolesti u narednih godinu dana.

Psi u studiji su tretirani 90 dana - svakodnevnim unosom spiruline i kupanjem amitrazom jednom nedeljno.

Psi u kontrolnoj grupi samo su kupani amitrazom jednom nedeljno.

Kod samo 80% pasa iz kontrolne grupe, nakon 64 dana u proseku, došlo je do povlačenja simptoma bolesti.

Do parazitološkog izlečenja došlo je samo kod 3 psa iz kontrolne grupe, u roku od 80±5 dana.

Spirulina u suzbijanju gljivičnog oboljenja pasa i mačaka - Sporotrichosis

Gljivično oboljenje , izazivač gljivica Sporothrix schenckii, javlja se najčešće kod mačaka koje žive napolju i lovačkih pasa.

Manifestuje se najpre krasticama na koži koje vlaže a kod uznapredovale infekcije otvaraju se rane koje ne zarastaju. Najčešće se javlja na ušima i nosu, ali može se pojaviti bilo gde na telu.

Zarazna je i za ljude, leči se dugotrajno jakom oralnom medikamentoznom terapijom koja je toksična za mačke.

Svakodnevna terapija spirulinom efikasno suzbija ovo oboljenje. Kod životinja sa hroničnom, uznapredovalom infekcijom potrebna je dugotrajna terapija.

Kućne mačke, koje nemaju pristup travi, posebno imaju koristi od hlorofila iz spiruline.

Spirulina kao dodatak ishrani - doziranje

Spirulina se kod nas prodaje u humanim apotekama u obliku tableta, ali se može naći i u prahu. U inostranstvu može da se nabavi u prahu kao dodatak ishrani pasa i mačaka.

Spirulina nema neželjenih posledica, te kao mnogostruko korisna, može da čini svakodnevni dodatak ishrani pasa i mačaka.

Kako predstavlja visokokoncentrovani sastojak, prevelika doza, kod osetljivijih jedinki može da izazove proliv.

Doziranje: mačići i manje mačke 250 do 500 mg dnevno, veće mačke i mali psi - 1g dnevno, srednji psi 2g, veliki 3 g i gigantski 6 g.

Oprez:
Vodite računa o poreklu alge odnosno zemlji prekla. Zbog specifičnog načina gajenja u velikim otvorenim bazenima može da dodje do zagadjenja teškim metalima i drugim algama iz iste grupe, koje su toksične.

Kina, kao jedna od najzagadjenijih zemalja na svetu, nije preporučljiva kao "zemlja porekla".