Automatska hranilica sa tajmerom TX4

4 × 500 ml/ø 32 cm × 9 cm 

  • plastična
  • tajmer osigurava automatsko otvaranje u programirano vreme
  • za 4 individualno programirana obroka od po max 500ml
  • tajmer programiranje na 4, 8, 12 ili 24 h
  • za suvu i vlažnu hranu
  • laka za održavanje

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE:

Pre početka korišćenja uraditi sledeće:
1. Staviti baterije u ležište u bazi posude.
2. Uključiti glavni prekidač koji se nalazi pored ležišta za baterije. Hranilica će odraditi test probu.
3. napunite odeljke za hranu prema potrebi. Hrana ne sme da prelazi ivicu posude.
4. Posto ste napunili odeljke vratite poklopce sledećim redosledom:
• prvo postavite gornji glavni poklopac u njegovo ležište
• Zatim mali poklopac pojedinačnog odeljka na prazan odeljak. Učvrstite je za malu kukicu sledećeg odeljka.

Podešavanje vremena otvaranja:

Pritisnite SET TIME dugme da programirate vreme.

Držite pritisnuto dok se ne pojavi vremenski razmak  u kojem želite da se posuda otvara.(4, 8, 12 or 24 hrs.)

Pritisnite START RESET da potvrdite izabrani program. Posuda će se postaviti u stratnu poziciju.

Ako ste napunili sve odeljke pomerite mali poklopac preko otvorenog odeljka.

Opcije hranjenja:
• 4 različita vremena otvaranja (na 4 ili 8 hrs.)
• 2 dana po 2 hranjenja dnevno (na 12 hrs.)
• 4 dana sa po 1 hranjenjem dnevno u isto vreme
(24 hrs.)
 

Posuda nema hladjenje tako da vodite računa da na duže od 1 dana ostavljate samo suvu nekvarljivu hranu.

Ukoliko je toplo hrana se može i brže ukvariti.

Naša cena: 6.650,00 RSD


Rok isporuke: 2-5 radnih dana