SPARKYFASHION

Udruženje MIAU MIAU Beograd

Matični broj: 28234589

PIB: 110148943

Ovlašćeno lice: Garašanin Dušica, Beograd

www.sparkyfashion.com je isključivo Internet prodavnica hrane i opreme za kućne ljubimce.

Kontakt za korisnike:

contact@sparkyfashion.com

tel No. +381 61 291 2348