USLOVI KORIŠĆENJA

Kupovina preko interneta tretira se kao važeći kupoprodajni ugovor. Pre nego što završite kupovinu preporučujete da se upoznate sa Opštim uslovima prodaje.

Svi podaci koje ste uneli u obrazac su poverljivi i biće korišćeni samo u svrhe Vaše kupovine na sparkyfashion.com, kreiranja povoljnosti i marketinško-tržišnih analiza, isključivo za potrebe sparkyfashion.com. Za bezbednost podataka, u skladu sa važecim zakonskim propisima, garantuje SPARKYFASHION.COM. Podatci će biti dostupni samo ovlašćenim licima i saradnicima SPARKY, koja iste čuva kao poverljive.