Opasnost od GMO u hrani za pse i mačke

Opasnost od GMO u hrani za pse imačke

 

Većina komercijalne hrane za pse i mačke (uključujući i superpremijum hranu) sadrži soju, kukuruz i njihove produkte.

Većina kukuruza, soje, pšenice, pirinča, uljane repice i šećerne repice (u hrani za ljubimce označene kao repina pulpa - beet pulp) u Evropi, a naročito u Americi, su genetski modifikovani.

Istraživanja uticaja GMO kukuruza na pacove pokazala su da, nakon samo 90 dana, GMO kukuruz uzrokuje karcinom mlečnih žlezda, znatno oštećenje jetre i bubrega,  kao i oštećenja ostalih organa uključujući slezinu i srce.
 
Dosadažnja istraživanja uticaja Genetski Modifikovanih Organizama na ljude i životinje ukazuju na to da ovi mogu uzrokovati patološke promene na jetri, pankreasu, bubrezima i reproduktivnom sistemu, te takodje uticati na promenu hematoloških, biomehaničkih i imunoloških parametara sa još nedovoljno istraženim posledicama.
 
Sve ukazuje na toksičan efekat GM hrane, posebno na jedinke sa oslabljenim imunitetom i gastrodigestivnim oboljenjima.
 
Potencijalni rizici GM hrane leže i u velikoj upotrebi herbicida i pesticida kojima se tretiraju GMO usevi.
 
GM seme genetski je tako modifikovano da bude rezistentno na herbicide/pesticide - tako da jedino opstaje dok sve što raste u okolini uključujući i vodeni svet, biva ubijeno.
 
GMO seme pokazalo se nestabilnim i sklonim daljim nepredvidivim mutacijama - što znači da je efekat na druge organizme, kao i njihova bezbednost za ishranu takodje nepredvidiva.
 
Nezavisna istraživanja uticaja GMO u ishrani životinja pokazala su njihov kontroverzan i neobjašnjiv uticaj na organizam, uključujući pojavu zapaljenja i nenormalan rast ćelija  u gastrointestinalnom traktu, jetri, pankreasu, srcu, testisima, bubrezima i mozgu.
 
Savet stručnjaka vlasnicima je da biraju hranu označenu da je bez GMO, kao i da ne koriste sojina i kukuruzna ulja u pripremi kuvane hrane za ljubimce, jer je vrlo verovatno da potiču od GMO semena.

Izbegavajte hranu koja sadrži kukuruz i soju, čak i ako su organic. Pokazalo se da mogu izazvati mnoge zdravstvene probleme, uključujući alergije, kožna oboljenja, zapaljenje želudca, oboljenja desni i usne duplje, cistitis.

 

Tekst priredila: D. Garašanin

 

Kako da znam da li hrana koju jede moj pas ili mačka sadrži Genetski Modifikovane Organizme ili njihove produkte?